ONLINE BEVRAGING - PROEFSTELLING SCHOOLOMGEVING KAPELLESTRAAT
Zoals onlangs gecommuniceerd, werd door het schepencollege beslist om de huidige proefopstelling in de Kapellestraat en de Koffiestraat voorlopig langer aan te houden. Daarnaast wenst het schepencollege een tussentijdse evaluatie te organiseren.

Het doel van deze bevraging is de mening van de buurtbewoners, de ouders, de stakeholders en de ruimere buurt over de proefopstelling in kaart te brengen. Vervolgens worden de ontvangen resultaten, opmerkingen en suggesties voorgelegd aan het schepencollege waarbij een tussentijdse beslissing zal genomen worden omtrent de verderzetting van de proefopstelling.

Ook uw eigen mening is hierbij van groot belang. Mogen wij u daarom vriendelijk verzoeken om de vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst duurt slechts 5 minuten. Gelieve bij het invullen van de antwoorden steeds zo eerlijk mogelijk te zijn. U kunt de vragenlijst invullen tot en met 24 juli 2022.

KLIK HIER OM DOOR TE GAAN NAAR DE VRAGENLIJST(laatst gewijzigd:8/07/2022)
Nieuws /