VERLENGING PROEFOPSTELLING IN SCHOOLOMGEVING KAPELLESTRAATMomenteel vindt in de Kapellestraat en in de Koffiestraat een tweede proefopstelling plaats. Het doel van deze proefopstelling is om te onderzoeken hoe de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid in de schoolomgeving kan geoptimaliseerd worden. Hiervoor werd de Kapellestraat ingericht als éénrichtingsstraat met een dubbelrichting fietspad. Daarnaast werd ook in de Koffiestraat éénrichtingsverkeer ingevoerd.

Door het bestuur werd initieel beslist om de proefopstelling in te voeren tot aan het einde van het schooljaar. Na deze proefperiode zou een evaluatie volgen. Ondertussen werd door het schepencollege beslist om de huidige proefopstelling in de Kapellestraat en de Koffiestraat voorlopig langer aan te houden. Een testperiode van 1,5 maanden lijkt te weinig om het effect van dergelijke opstelling in kaart te brengen.

 


Ondanks de voorlopige verlenging van de proefopstelling werd door het schepencollege beslist om een tussentijdse evaluatie te organiseren. Hierbij krijgen de buurtbewoners, de ouders van schoolkinderen, de stakeholders alsook de ruimere buurt de kans om hun mening te delen omtrent de proefopstelling. Deze bevraging zal begin juli worden verspreid.

Vervolgens worden de ontvangen resultaten, opmerkingen en suggesties voorgelegd aan het schepencollege waarbij een tussentijdse beslissing zal genomen worden omtrent de verderzetting van de proefopstelling. Indien het schepencollege hierbij beslist om deze of een andere proefopstelling aan te houden tot eind december 2022, wordt begin 2023 een definitieve evaluatie voorzien.

Daarnaast worden op woensdag 6 juli en dinsdag 12 juli 2022 werken uitgevoerd aan de kerk waardoor het openbaar domein in de Kapellestraat tussen de Dorpsstraat en de Koffiestraat zal worden ingenomen door een mobiele kraan. Bijgevolg zal de proefopstelling in de Kapellestraat en de Koffiestraat tijdelijk worden opgeheven van dinsdag 5 juli tot en met woensdag 13 juli 2022. Gedurende deze periode zal de verkeerssituatie van voor de proefopstelling van kracht zijn. Bijkomstig zal op woensdag 6 juli en dinsdag 12 juli 2022 een verbod tot stilstaan en parkeren worden ingevoerd in de Kapellestraat vanaf de Dorpsstraat tot aan de Koffiestraat.

 


Indien u dit wenst, kunt u steeds uw reactie of standpunt meedelen ten aanzien van de proefopstelling en dit bij voorkeur via e-mail aan gemeentehuis@jabbeke.be, maar even goed schriftelijk aan het Gemeentehuis, Dorpsstraat 3 - 8490 Jabbeke of telefonisch – 050 81 01 22.(laatst gewijzigd:5/07/2022)
Nieuws /