RUP PermekeschoolMet dit plan wil de gemeente Jabbeke een antwoord bieden aan een omgeving in verandering, waaronder een belangrijke reorganisatie van de permekeschool. Vanuit algemeen belang heeft de gemeente de verantwoordelijkheid de ruimtelijke ordening van het gebied in zijn geheel te sturen naar een kwalitatief nieuwe deel van het centrum.

Eerdere fase: startfase


  • Het college van burgemeester en schepen heeft in zitting van 8 november 2021 de start- en procesnota van het RUP 'Permekeschool’ goedgekeurd.
  • Tijdens de publieke raadpleging van 11 april tot en met 9 juni 2022 kon iedereen ideeën en opmerkingen geven over de start- en procesnota.

Huidige fase: scopingsfase


Het college van burgemeester en schepen heeft in zitting van 27 februari 2023 de scopingsnota van het RUP 'Permekeschool’ goedgekeurd.

documenten


De documenten zijn hier te raadplegen:


(laatst gewijzigd:11/04/2022)