31090 - publicatiedatum 09/03/2022 - OCMW-raad 7 maart 2022 - OCMW - patrimonium - verhuur sociale en bejaardenwoningen - jaarlijkse indexatie basishuurprijzen en inkomensgrenzen - aanpassing toewijzingsreglementen en schema huurprijzenDe basishuurprijzen van de sociale- en bejaardenwoningen dienen op één januari van ieder jaar aangepast te worden aan de verhoging van de index. Ook de inkomensgrenzen in het toewijzingsreglement voor sociale woningen worden jaarlijks geïndexeerd. Ten gevolge van deze indexaties moeten zowel het schema van de (basis)huurprijzen als het reglement voor de sociale woningen herzien worden.

De inkomensgrenzen in het reglement voor de sociale woningen bedragen op 01.01.2022 :
- € 25.850 voor alleenstaanden,
- € 28.015 voor een alleenstaande met een handicap,
- € 38.773 voor gehuwden en samenwonenden
Te vermeerderen met € 2.167 per persoon ten laste

Neerlegging van het schema van de (basis)huurprijzen per 01.01.2022 en van het aangepaste toewijzingsreglement voor sociale woningen.

BESLUIT:

Enig artikel:
De OCMW-raad neemt kennis van de jaarlijkse indexaties en keurt de aanpassing van het schema van de (basis)huurprijzen en van het toewijzingsreglement voor de sociale woningen per 01.01.2022 goed.

(laatst gewijzigd:9/03/2022)