31089 - publicatiedatum 09/03/2022 - OCMW-raad 7 maart 2022 - OCMW - reglementen - huursubsidiereglement - jaarlijkse indexatie basishuurprijzen - 2022 - aanpassing reglement
-I- Op 01.04.2011 trad het “Huursubsidiereglement” van OCMW Jabbeke, dat door de RMW op 03.02.2011 werd goedgekeurd, in werking.

Dit reglement werd intussen verschillende keren gewijzigd en het laatst op 22.06.2020.

-II- Naar analogie met de jaarlijkse indexatie op 1 januari van ieder jaar van de huurprijzen van de woningen behorend tot het patrimonium van OCMW Jabbeke, worden de basishuurprijzen uit het huursubsidiereglement eveneens op 1 januari van ieder jaar geïndexeerd.

-III- Formule voor de indexatie op 01.01.2022 = basishuurprijs x het indexcijfer december 2021 (139,61) / het basisindexcijfer van december 2010 (113,84)

De basishuurprijzen zijn :
- 450 euro voor een woning/appartement met maximum 1 slaapkamer
- 550 euro voor een woning/appartement met maximum 2 noodzakelijke slaapkamers
- 600 euro voor een woning/appartement met maximum 3 noodzakelijke slaapkamers

Dit betekent voor 2022 :
- 450 euro x 139,61 / 113,84 = 552 euro
- 550 euro x 139,61 / 113,84 = 674 euro
- 600 euro x 139,61 / 113,84 = 736 euro

-IV- Ten gevolge van deze indexatie wordt artikel 3 § 10 van het Huursubsidiereglement aangepast als volgt :

“Art. 3: Bedrag?
§10 De maximum huurprijs waarmee rekening wordt gehouden, wordt op 01.01.2022 vastgesteld op:
- € 552 voor een woning/appartement met maximum 1 slaapkamer
- € 674 voor een woning/appartement met maximum 2 noodzakelijke slaapkamers
- € 736 voor een woning/appartement met maximum 3 noodzakelijke slaapkamers
Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.”

V. Neerlegging van het aangepaste huursubsidiereglement.

BESLUIT:

Enig artikel:
De OCMW-raad neemt kennis en verleent goedkeuring aan de geïndexeerde huurprijzen in het huursubsidiereglement van OCMW Jabbeke voor het jaar 2022 en aan de aanpassing van artikel 3 § 10 van het huursubsidiereglement ten gevolge van deze indexering.

(laatst gewijzigd:9/03/2022)