AANGEPASTE AFVALOPHALING - GFT
IVBO past vanaf 1 januari 2022 zijn ophalingsdagen aan. Deze veranderingen zullen ingevoerd worden in de volgende afvalkalender.

Restafval: De wekelijkse ophaling van restafval wordt verplaatst van donderdag naar dinsdag. Het restafval en GFT-afval zal in duo opgehaald worden, waarover verder meer informatie.
Papier en karton: De ophaling van papier en karton zal tweewekelijks doorgaan op dinsdag vanaf week 1.
PMD: De ophaling van PMD zal tweewekelijks doorgaan op dinsdag vanaf week 2.
Groenafval: De ophaling voor groenafval blijft tweewekelijks op vrijdag.

De nieuwe afvalkalender zal kunnen geraadpleegd worden via www.jabbeke.be/link/afvalophaling

RESTAFVALZAKKEN KRIJGEN ANDERE INHOUD

Op 1 april 2021 werd de Nieuwe Blauwe zak ingevoerd. Door de nieuwe sorteerregels kan er veel meer in de PMD-zak en is er een pak minder restafval (tot 8kg minder per jaar). Het zware afval blijft in de restafvalzak terecht komen, waardoor er door de IVBO werd beslist om de restafvalzakken te verkleinen, dit om ergonomische en hygiënische redenen. Gemeente Jabbeke stapte vorig jaar in in het afvalbeleidsplan van IVBO en volgt dus samen met acht andere gemeentes deze uniformisering.

Concreet betekent dit dat:
• Grote afvalzakken worden 60L i.p.v. 70L
• Kleine afvalzakken worden 30L i.p.v. 40L
• De prijzen van de afvalzakken blijven voorlopig ongewijzigd.

Heb je nog oude zakken op voorraad? Deze hoef je niet weg te gooien! De oude zakken mogen verder gebruikt worden zolang de voorraad strekt.

GFT-OPHALING VANAF 1 JANUARI

Groente-, fruit- en tuinafval (GFT) maakt een aanzienlijk deel uit van de totale hoeveelheid huisvuil. Ruim 35% van ons restafval zouden we als GFT kunnen inzamelen.

In dit kader zal IVBO vanaf 1 januari 2022 GFT-afval apart komen ophalen. GFT zal wekelijks worden opgehaald, samen met het restafval, in een speciaal uitgeruste vuilniswagen met twee afzonderlijke laadruimtes. De afvalzakken zullen beschikbaar zijn in twee verschillende formaten, namelijk zakken van 15L of 30L.

WAT MAG ER IN DE GFT-ZAK?

GFT-afval is keuken- en kleine hoeveelheden tuinafval dat afkomstig is van het gescheiden ingezamelde organische deel van het huishoudelijk afval. Het omvat composteerbaar keukenafval, dus ook vlees- en visresten, bereide etenswaren,… en kleine hoeveelheden tuinafval dat bestaat uit niet-houtig, fijn materiaal.

Enkele zaken die niet in deze zak mogen terecht komen zijn theezakjes, vloeistoffen, beenderen en slachtafval, asresten, luiers… Raadpleeg en download de volledige sorteerwijzer via www.jabbeke.be/link/sorteerwijzerGFT

Het volledige artikel kan je ook raadplegen in de info van oktober.

Van de gft zakken is momenteel enkel de kleine versie leverbaar en voorlopig enkel in het gemeentehuis Jabbeke en Varsenare (wegens laattijdige levering).

De prijs bedraagt:
- 0,30 euro per GFT-zak van 30 liter (groene kleur)
- 0,15 euro per GFT-zak van 15 liter
(deze zijn per rol leverbaar)(laatst gewijzigd:2-1-2022)
Nieuws /