ZOMERACTIE PLEEGZORG VLAANDEREN GAAT VAN STARTSinds dit jaar is gemeente Jabbeke het engagement als pleegzorggemeente aangegaan. Dit houdt in dat de gemeente pleegzorg bekend maakt op een laagdrempelige manier, om zo meer kandidaat-pleeggezinnen aan te trekken en het maatschappelijk draagvlak voor pleegzorg als hulpverlening te vergroten en de taboesfeer te doorbreken.

De officiële overhandiging van het label is door corona nog niet gebeurd, maar toch wil de gemeente het engagement al waarmaken door een deelname aan de grote strandstoelenactie van Pleegzorg West-Vlaanderen. Tijdens deze zomercampagne wordt een mysterieuze strandstoel geplaatst in verschillende gemeenten en steden in Vlaanderen met het opschrift ‘Waar is Lilly?’. Lilly staat in deze campagne symbool voor alle pleegkinderen die nog geen pleegouders hebben. Hiermee wil Pleegzorg gezinnen warm maken om een kind of volwassene op te vangen. Op de website www.waarislilly.be kun je net zoals de wereldbekende ‘Waar is Wally’-boeken op zoek gaan naar Lilly.

De strandstoel in Jabbeke is terug te vinden aan de bibliotheek in het Vrijetijdscentrum in Jabbeke. Neem zeker een kijkje om te zien wat deze leuke zomercampagne inhoudt!

Voor meer informatie rond pleegzorg kan je terecht bij onze lokale contactpersoon via benedikte.bonny@jabbeke.be of de algemene website www.pleegzorgvlaanderen.be

 Nieuws /