Keuzemenu mijn JabbekeALGEMEEN
Aanvraag fietstattoo
Aanvraag inname openbaar domein(container,…)
Klachtenformulier ombudsman
Melding
Registratie als vrijwilliger

BEVOLKING
Aangifte orgaandonatie
Aangifte Poliovaccinatie
Aangifte van adreswijziging naar het buitenland
Aangifte van adreswijziging naar/binnen de gemeente
Aanvraag nieuwe PIN/PUK-codes voor eID of KIDS-ID
Attest gezinssamenstelling
Attest van Belgische nationaliteit
Attest van hoofdverblijfplaats
Attest van hoofdverblijfplaats met het oog op huwelijk
Attest van hoofdverblijfplaats met historiek in deze gemeente
Attest van hoofdverblijfplaats met volledige historiek
Attest van leven
Attest van reistoelating minderjarig kind
Attest van verblijf en Belgische nationaliteit
Attest van wettelijke samenwoning
Attest wijze van teraardebestelling
Uittreksel uit de registers

BIBLIOTHEEK
e-loket

BURGERLIJKE STAND
Aangifte geboorte
Akte van aanpassing van de registratie van het geslacht
Akte van adoptie
Akte van afwezigheid
Akte van Belgische nationaliteit
Akte van echtscheiding
Akte van erkenning (postnataal)
Akte van erkenning (prenataal)
Akte van geboorte
Akte van huwelijk
Akte van levenloos geboren kind
Akte van naamkeuze
Akte van naamsverandering
Akte van nietigverklaring
Akte van overlijden
Akte van voornaamsverandering

MIDDENSTAND
Subsidie - ondernemen - gratis starten

OMGEVING
Aanvraag afwijkende geluidsnormen
Aanvraag conformiteitsattest woning
Aanvraag subsidie landschapselementen
Aanvraag subsidie veedrinkpoelen
Aanvraag subsidie zwaluwnesten
Aanvraag toelating afvuren vreugdeschoten
Aanvraag volmacht containerpark
Aanvraag woningonderzoek

SOCIAAL HUIS
Aanvraag aanvullende toelage voor mantel-en thuiszorg
Aanvraag toelage aan grote gezinnen
Aanvraag toelage voor de thuisverzorger
Aanvraag toelage voor mindervalide kinderen
Aanvraag toelage voor mindervalide volwassenen

STRAFREGISTER
Uittreksel strafregister

VRIJE TIJD
Evenementenfiche
Zaalreservatie/uitleendienst/ticketing