aanvullende gemeentelijke aanpassings-, verbeterings- en renovatiepremieDe gemeente geeft een aanvullende premie van 20% op de Vlaamse verbeteringsā€ en aanpassingspremie dat wordt toegekend met een minimum van 100 euro en maximum 500 euro per toegekende subsidie door Vlaanderen.

De gemeente geeft een aanvullende premie van 10% op de Vlaamse renovatiepremie dat wordt toegekend met een maximum 200 euro per toegekende subsidie door Vlaanderen.

AANVRAAGFORMULIER
SUBSIDIEREGLEMENT(laatst gewijzigd:10/05/2016)