Seniorenadviesraad
Op 8 oktober 2019 kwam de Seniorenadviesraad voor het laatst bijeen onder het voorzitterschap van dhr. Roger Debrabander.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 deed de gemeenteraad Jabbeke een oproep tot kandidaten. Tijdens de zitting van 7 juli 2019 zijn de statuten hernomen en gaf de gemeenteraad goedkeuring aan de ingediende kandidatuurlijst voor de legislatuur 2019-2025.

Uittredend voorzitter Roger De Brabander blijft zetelen als onafhankelijk lid. Mevr. Annie Vermeire - D’hoedt verkozen tot nieuwe voorzitter en behaalde hiervoor een ruime meerderheid.


ALGEMENE INFORMATIE


De seniorenraad is een adviserend, coördinerend en stimulerend overlegorgaan dat als officieel erkende woordvoerder van alle senioren optreedt tegenover het gemeentebestuur en tegenover alle actoren (verenigingen, diensten,…) die actief zijn in de sector van het seniorenbeleid en seniorenwelzijn. De seniorenraad behandelt alle dossiers op plaatse-lijk vlak, die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks de senioren aanbelangen. De seniorenraad formuleert voorstellen en adviezen op eigen initiatief of op verzoek van de gemeenteraad, het schepencollege of het OCMW.

SAMENSTELLING SENIORENRAAD


De seniorenraad wordt voorgezeten door Annie D'Hoedt.

Annie D'hoedt
Marie-Jeanne Deruytter
Dirk Rommel
Roger De Brabander
Eric Constant
Cecilia Cottenie
Gilbert Derudder
Anne-Marie Maes
Mariette Rabaey
Luc Puystiens
Willy Rosseel
Honoré Vandecasteele
Chantal Vandendriessche
Monique Verlinde
Roland Verleye
Paul Storme
André Van de Woestijne

AGENDA EN VERSLAGEN


26/11/2019 - 08/10/2019 - 01/09/2019 - 09/02/2016

STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT


Statuten(laatst gewijzigd:29-8-2008)
Infogids A-Z /