Gezinsraad

ALGEMENE INFORMATIE


De gezinsraad is een adviesraad die optreedt ter verdediging en behartiging van alle gezinsbelangen. Die raad geeft op eigen initiatief of op vraag van het gemeentebestuur advies over gezin gerelateerde onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het geven van advies over het geluid van spelende kinderen dat overdag niet als overlast wordt gezien,

Daarnaast organiseert en ondersteunt de gezinsraad gezinsgebonden activiteiten en initiatieven. Zo organiseerde de adviesraad tweejaarlijks een optreden waarbij de opbrengst geschonken wordt aan een goed doel. In 2011 was dit een optreden van Witte Wolven waarbij de opbrengst naar Huis Agatha ging. Daarnaast wordt er ook tweejaarlijks een voordracht georganiseerd.

Verschillende onderwerpen waarmee gezinnen te maken krijgen, kunnen hierbij aan bod komen. Zo werd er in 2010 op voorstel van de gemeenteraad een infoavond georganiseerd rond het thema ‘kinderen met ADHD’. In 2012 nodigde de gezinsraad een spreker uit om in het kader van ‘fit in je hoofd’ te vertellen rond zelfdoding bij jongeren.

SAMENSTELLING GEZINSRAAD


De gezinsraad wordt voorgezeten door Karl Vandermeersch.

Liliane Moeyaert
Honoré Vandecasteele
Karl Vandermeersch
Betty Verschaeve
Marianne Vandoorne
Marc Deschuytter
Roger Dumarey
Veronique Declerck

AGENDA EN VERSLAGEN


Verslag de dato 19 februari 2020 - 19 december 2019 - 6 februari 2019 -19 maart 2019 - 24 april 2019 - 23 oktober 2019

STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT


Statuten gezinsraad(laatst gewijzigd:29-8-2009)
Infogids A-Z /