Jeugdraad

ALGEMENE INFORMATIE


In de jeugdraad zijn alle jeugd- en jongerenverenigingen vertegenwoordigd. De jeugdraad adviseert het volledige jeugdwerk van de gemeente en wil een bestendig overlegorgaan zijn voor alle de jeugdwerkinitiatieven.

De adviezen van de jeugdraad handelen in hoofdzaak over subsidies, jeugdwerkinfrastructuur, fuifbeleid, groene speelruimte,… Daarnaast zijn er ook eigen projecten van de jeugdraad.

Jeugd on Tour is het toegankelijkheidsproject dat de mogelijkheid biedt om bij de diverse jeugd- en jongerenvereni-gingen van Jabbeke (zowel georganiseerde als niet-georganiseerde jeugd) een gezellige avond te beleven met een omkadering van sport, spel en amusement.

De Buitenspeeldag richt zich dan weer tot alle 6- tot 12-jarigen en biedt een gevarieerde en uitdagende mix van activiteiten aan. Met het Wukdoejegie-facebookproject tracht de jeugdraad een laagdrempelige spreekbuis aan te bieden voor alle jeugd en jongeren van Jabbeke.

SAMENSTELLING JEUGDRAAD


De jeugdraad wordt voorgezeten door xxx.

Ella Stroobandt
Timme Mahieu
Tessa Decraemer
Litsa Vandecasteele
Britt Van Moortel
Cedric Willaert
Phaedra Snauwaert
Tine Maes
Jennifer Tack
Koen Deschacht
Yorick Quaghebeur
Jasper Quicke

AGENDA EN VERSLAGEN


12 oktober 2022 - 9 maart 2022 - 3 november 2021 - 23 juni 2021 - 7 november 2019

STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT


Statuten, het huishoudelijk reglement en de afsprakennota

(laatst gewijzigd:14-2-2007)