Gemeenteraadscommissie Verkeer

ALGEMENE INFORMATIE


De gemeenteraadscommissie verkeer is opgericht voor de bespreking en het onderzoek van alle materies die betrekking hebben op verkeer en verkeersveiligheid. De gemeenteraadscommissie heeft als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeente-raadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De gemeenteraadscommissie kan steeds deskundigen en belanghebbenden horen.De vergaderingen van de gemeenteraadscommissie verkeer zijn in principe openbaar.

SAMENSTELLING GEMEENTERAADSCOMMISSIE VERKEER


De gemeenteraadscommissie verkeer wordt voorgezeten door Jan Pollet (plaatsvervangend voorzitter: Siska Loyson).

  • Chris Bourgois (plaatsvervangd lid: Ilse Vandenbroucke) (CD&V)
  • Geert Depree (plaatsvervangend lid: Frank Casteleyn) (CD&V)
  • Joël Acke (plaatsvervangend lid: Carine Vandermeersch) (CD&V)
  • Piet Berton (plaatsvervangend lid: Han Vermaut) (N-VA)
  • Marleen Vanden Broucke (plaatsvervangend lid: Geert Orbie) (N-VA)
  • Peter-Jan Hallemeersch (plaatsvervangend lid: Olivier Fourier) (Groen)

Waarnemend lid: 1 vertegenwoordiger van Vooruit en Vlaams Belang.

AGENDA EN VERSLAGEN


Verslag gemeenteraadscommissie verkeer 27 oktober 2022
Audioverslag gemeenteraadscommissie verkeer 27 oktober 2022
Verslag gemeenteraadscommissie verkeer 4 augustus 2022
Audioverslag gemeenteraadscommissie verkeer 4 augustus 2022
Verslag gemeenteraadscommissie verkeer 24 maart 2022
Audioverslag gemeenteraadscommissie verkeer 24 maart 2022
Verslag gemeenteraadscommissie verkeer 15 december 2021
Online verslag gemeenteraadscommissie verkeer 15 december 2021
Verslag gemeenteraadscommissie verkeer 29 september 2021
Audioverslag gemeenteraadscommissie verkeer 29 september 2021
Verslag gemeenteraadscommissie verkeer 6 juli 2021
Verslag gemeenteraadscommissie verkeer 14 april 2021
Online verslag gemeenteraadscommissie verkeer 14 april 2021
Online verslag gemeenteraadscommissie verkeer 10 februari 2021
Verslag gemeenteraadscommissie verkeer 10 februari 2021
Online verslag gemeenteraadscommissie verkeer 19 november 2020
Verslag gemeenteraadscommissie verkeer 19 november 2020
Verslag gemeenteraadscommissie verkeer 28 mei 2020
Verslag gemeenteraadscommissie verkeer 25 februari 2020
Verslag gemeenteraadscommissie verkeer 13 november 2019
Verslag gemeenteraadscommissie verkeer 06 juni 2019
Verslag gemeenteraadscommissie verkeer 07 augustus 2019

(laatst gewijzigd:22-9-2011)