Beheersorgaan bibliotheek

ALGEMENE INFORMATIE


Elke gemeente met een openbare bibliotheek heeft de verplichting om voor deze openbare bibliotheek een beheerorgaan op te richten.

Het ontstaan van het beheersorgaan is terug te voeren naar het cultuurpact van 1973 waarmee de overheid wilde dat alle lagen van de bevolking hun zeg konden doen in culturele materies.

De samenstelling van het beheersorgaan is dan ook zeer divers en bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenteraadsfracties, van ideologische en filosofische strekkingen en woordvoerders van de gebruikers. Het beheersorgaan van de openbare bibliotheek is zeer pluralistisch en steunt op een brede basis.

De belangrijkste taken zijn het uitschrijven van de beleidslijnen van de bibliotheek, de jaarlijkse opmaak van een actieplan en de jaarlijkse opmaak van het werkingsverslag.

SAMENSTELLING BEHEERSORGAAN BIBLIOTHEEK


Het beheersorgaan bibliotheek wordt voorgezeten door Annemieke Dhaese.

Hippoliet Baelde
Anja Bouche
Jean-Marie Creyf
Marc Deschuytter
Matthias Vanhessche
Ilse Vandenbroucke
Liliane De Beir
Annemieke Dhaese
Annie D'hoedt
Tania Eeckhout
Luc Goessens
Kristel Pyck
Sofie Snauwaert
Ilse Vandenbroucke
Chantal Vandendriessche
Filip Verhelst
Han Vermaut
Dirk Vermeersch
Hilde Watteeuw

AGENDA EN VERSLAGEN


Aan dit onderdeel wordt momenteel nog gewerkt.

STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT


Organiek reglement 2007

Huishoudelijk reglement 2007(laatst gewijzigd:19-7-2010)